Com tramitar la targeta acreditativa de la discapacitat

La Targeta acreditativa de la discapacitat permet acreditar de forma àgil i pràctica, davant de terceres persones, el grau de la discapacitat a fi de facilitar l’accés a recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l’àmbit de l’estat espanyol. És un document públic, personal, intransferible, vàlid a tota Espanya i que cal acompanyar amb el DNI o el NIE.
Skip to content