Com tramitar la targeta acreditativa de la discapacitat

La Targeta acreditativa de la discapacitat permet acreditar de forma àgil i pràctica, davant de terceres persones, el grau de la discapacitat a fi de facilitar l'accés a recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l'àmbit de l'estat espanyol. És un document públic, personal, intransferible, vàlid a tota Espanya i que cal acompanyar amb el DNI o el NIE.

Com tramitar la targeta acreditativa de la discapacitat

La targeta permet accedir a recursos i avantatges per a persones amb discapacitat arreu de l’estat espanyol

La Targeta acreditativa de la discapacitat permet acreditar de forma àgil i pràctica, davant de terceres persones, el grau de la discapacitat a fi de facilitar l’accés a recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l’àmbit de l’estat espanyol. És un document públic, personal, intransferible, vàlid a tota Espanya i que cal acompanyar amb el DNI o el NIE.

A qui va dirigit?

A persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat a Catalunya igual o superior al 33% o de fora de Catalunya que  hagin traslladat el seu expedient, ja sigui amb caràcter permanent o provisional. Cal tenir la residència habitual a Catalunya. 

Requisits

 1. Tenir reconegut, i vigent, un grau de discapacitat del 33% o superior.
 2. Tenir residència habitual a Catalunya.
 3. Tenir DNI/NIE vigent, les persones menors d’edat incloses.
 4. En cas de sol·licitar un duplicat de la targeta cal tenir-la vigent i haver-la perdut o haver patit un robatori. 
 5. Per sol·licitar l’alta, el duplicat o renovar la targeta per Internet cal disposar de certificat digital vàlid o de l’IdCAT Mòbil. La targeta acreditativa de la discapacitat s’expedeix d’ofici a totes les persones a qui es reconeix un  grau de la discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

El tràmit en línia es pot realitzar accedint al següent enllaç.

La documentació que cal presentar adjunta al formulari de sol·licitud és la següent:

En el cas de sol·licitar el duplicat de la targeta per robatori:

 • Còpia de la denúncia. 

En el cas que s’actuï en nom de la persona interessada, cal aportar:

 • Si és el pare o la mare de la persona interessada:
  • Llibre de família.
 • Si és el tutor o la tutora legal de la persona interessada i aquesta és menor de 18 anys:
  • Resolució administrativa o judicial de tutor/a o guardador/a.
 • Si és l’assistent o l’assistenta de la persona interessada:
  • Sentència d’incapacitat i l’acceptació de càrrec de l’assistent, sempre que no estigui inscrit en el registre electrònic de representació, REPRESENTA.
 • Si és el representat legal de la persona beneficiària:
  • Apoderament notarial o apoderament apud acta, sempre que no estigui inscrit en el registre electrònic de representació, REPRESENTA.
 • Altres:
  • Document acreditatiu de la representació voluntària segons l’article 5 de la Llei 39/2015.

Terminis i taxes

El formulari de sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment. No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Validesa de la targeta

La validesa de la targeta acreditativa de la discapacitat pot tenir caràcter permanent o bé pot establir una data determinada de validesa d’acord amb la provisionalitat de la valoració del grau de discapacitat.

Organismes responsables

Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat
Passeig del Taulat, 266-270, 08019, Barcelona

93 483 10 00

autonomiaidiscapacitat.dretssocials@gencat.cat
https://dretssocials.gencat.cat/

Departament de Drets Socials

Passeig del Taulat, 266-270, 08019, Barcelona

93 483 10 00
https://dretssocials.gencat.cat/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content