Terminis per reclamar els complements de materninat per a persones amb una pensió d’invalidesa

Terminis per reclamar els complements de materninat per a persones amb una pensió d’invalidesa.

Terminis per reclamar els complements de materninat per a persones amb una pensió d’invalidesa

El complement de maternitat per a persones amb pensions reconegudes entre gener de 2016 i febrer de 2021 es pot demanar fins al 31 de desembre de 2024

És possible que conegueu el fet que el 2016 va entrar en vigor un complement de maternitat per aportació demogràfica, aplicable a totes aquelles persones amb una pensió reconeguda d’invalidesa permanent (en qualsevol dels seus graus, inclosa la Gran Invalidesa), jubilació o viduïtat.

Els únics requisits consistien a ser dona, tenir la pensió reconeguda a partir d’aquell any i haver tingut més d’un fill.

Arran d’una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 2019, es va considerar que els homes també havien de tenir la possibilitat d’accedir a aquest complement de la seva pensió, ja que en cas contrari es podria considerar discriminatori.

Posteriorment, al febrer de 2021 es va modificar l’article que regula aquest complement passant a denominar-se de bretxa de gènere, establint uns requisits diferents i més exigents per als homes.

No obstant això, totes aquelles persones, homes o dones, amb una pensió reconeguda entre l’1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021, tenen dret al complement de maternitat, sense que es puguin exigir els requisits del complement de bretxa de gènere.

A més, en general, el complement per maternitat resulta més lucratiu que el de bretxa de gènere, ja que el primer consisteix a incrementar amb els següents percentatges la pensió que es percep:

– 5% en el cas de dos fills.

– 10% en el cas de tres fills.

– 15% en el cas de quatre fills o més.

Pel seu costat, el complement de bretxa de gènere incrementa la pensió amb una quantia fixa que s’actualitza cada any i que, per a 2024, està fixada en una mica més de 30 € per fill, limitat a quatre.

D’aquesta manera, resulta molt interessant, en el cas de complir amb els requisits exposats, sol·licitar el complement de maternitat a aquelles persones amb pensions reconegudes entre gener de 2016 i febrer de 2021, el reconeixement del qual es faria amb efectes retroactius. Això sí, EL TERMINI PER A REALITZAR AQUESTA SOL·LICITUD FINALITZA EL 31 DE DESEMBRE D’AQUEST ANY 2024.

D’altra banda, informar que si vostè va cotitzar a una mutualitat laboral (com la de la banca, per exemple) entre l’1 de gener de 1967 i l’1 de gener de 1979, a les cotitzacions d’aquest període se’ls aplica una reducció del 25%, a diferència de les cotitzacions posteriors, que tributen al 100%.

Per a reclamar l’aplicació d’aquestes diferències el termini finalitza el pròxim 30 de juny, havent de reclamar-se davant l’Agència Tributària, qui normalment ho fa constar en l’esborrany de la declaració de renda, si bé també hi ha una opció de sol·licitud i tramitació en la pàgina web d’aquest organisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content