Visió

Convertir la ceguesa en un mal curable i construir una societat més accessible per a totes les persones.

Missió

Esdevenir la plataforma central que aglutini grups de recerca, institucions acadèmiques,  associacions de persones afectades,  administracions públiques  i ciutadania en general  en el repte científic de donar solució a la ceguesa

Construïm un futur on el cervell no perdi la llum quan s’apaguin els ulls.

Skip to content