Investigació

La Fundació Punt de Vista juntament amb ARVO Foundation entrega anualment, desde 2021, el premi científic internacional: Point of View Award. Aquest guardó premia el millor article científic publicat en matèria de recerca sobre recuperació de la visió.

 

Per altra banda, la Fundació Punt de Vista vol ajudar a impulsar la recerca en el camp, motiu pel qual participa de diversos projectes de recerca en curs i organitza anualment activitats orientades a la divulgació científica

Point of View Award 2021: Dra Dasha Nelidova i Dr Botond Roska

(Basilea, Suïssa)

Pel seu article a la revista Science “Restoring light sensitivity using tunable near-infrared sensors”.

Tasneem khatib

Point of View Award 2022: Dra Tasneem Khatib


(Cambridge, UK – Stanford, USA)


Pel seu article a la revista Science Advances “Receptor-ligand supplementation via a self-cleaving 2A peptide–based gene therapy promotes CNS axonal transport with functional recovery”.

Point of View Award 2023: Dr Neil Nagali i Dr Mehrdad Rafat


(Linköping University – Linköping, Sweden)


Pel seu article a la revista Nature
Biotechnology

Bioengineered corneal tissue for minimally invasive vision restoration in advanced keratoconus in two clinical cohorts”.

Skip to content