Innovadora recerca sobre les causes genètiques de l’anirídia congènita

L'ONCE i l'Institut de Recerca Sanitària Fundació Jiménez Díaz col·laboren en la investigació.

Innovadora recerca sobre les causes genètiques de l’anirídia congènita

L’ONCE i l’Institut de Recerca Sanitària Fundació Jiménez Díaz col·laboren en la investigació

L’ONCE i l’Institut de Recerca Sanitària de la Fundació Jiménez Díaz (IIS-FJD) col·laboren en un projecte per a l’estudi de les causes genètiques de l’anirídia congènita, caracteritzada per l’incorrecte desenvolupament de l’iris i de la màcula, la part central de la retina.

En aquest projecte, liderat per la Dra. Marta Cortón, investigadora de l’IIS-FJD, hi participa un equip multidisciplinari d’investigadors moleculars, bioinformàtics i clínics, que són membres adscrits al Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa de Malalties Rares (CIBERER), dependent del Institut de Salut Carlos III.

La Dra. Cortón dirigeix el Grup de Patologies del Desenvolupament Ocular, el principal objectiu del qual és la millora del diagnòstic genètic de les patologies oculars congènites, una de principals causes de ceguesa en nens, amb una incidència de 3-4 afectats per cada 10.000 individus en Espanya. En els darrers anys, l’ús de tècniques de seqüenciació massiva ha permès millorar el diagnòstic genètic, identificant la causa genètica en més del 90 per cent dels pacients amb anirídia congènita estudiats a la Fundació Jiménez Díaz.

Aquests estudis han confirmat que la causa majoritària de l’anirídia són les mutacions al gen PAX6, gen crucial per al desenvolupament correcte de l’ull durant la gestació. En la majoria dels pacients sense mutacions a PAX6 en estudis inicials, l’ús de seqüenciació completa del gen o mitjançant seqüenciació del genoma complet permet identificar variants a les regions no codificants, és a dir, que no codifiquen proteïna, o també variants que afecten a l’estructura dels cromosomes. Aquest tipus de variants genètiques no solen ser detectades amb les tècniques actuals utilitzades a la rutina diagnòstica.

A la feina, titulat ‘Estudi de la implicació de variants no codificants en anirídia congènita: aspectes genòmics, mecanístics i terapèutics’, s’utilitzarà una nova aproximació de seqüenciació de 3a generació. Aquest tipus de seqüenciació permet llegir fragments de l’ADN, cosa que facilita la identificació de variants estructurals i en regions intróniques i/o reguladores a PAX6, tal com aquest grup investigador ha demostrat en alguns pacients sense diagnòstic genètic després d’anys d’estudi.

Aquests estudis genòmics han d’anar acompanyats d’una caracterització funcional d’aquest tipus de variants no codificants per validar el seu paper patogènic potencial i, amb això, ajudar a traslladar les troballes genómiques a l’àmbit clínic. Per això, en aquest projecte, s’estudiaran els mecanismes associats a variants no codificants a PAX6 mitjançant estudis in vitro i en cèl·lules mare pluripotencials induïdes, a més de desenvolupar estratègies terapèutiques basades en oligs antisentit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content