Tramitació de la pensió d’incapacitat permanent 

La pensió d’incapacitat permanent és una prestació econòmica que intenta cobrir la pèrdua d'ingressos que pateix un treballador quan per malaltia o accident veu reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral. T'expliquem tot el que cal saber

Tramitació de la pensió d’incapacitat permanent 

La pensió d’incapacitat permanent és una prestació econòmica que intenta cobrir la pèrdua d’ingressos que pateix un treballador quan per malaltia o accident veu reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral. A continuació et deixem una taula amb informació bàsica i un enllaç per accedir a tot el procés que cal seguir per a completar el tràmit. 

Beneficiaris:Les persones incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social que reuneixin els requisits exigits per a cada grau d’incapacitat.
Graus:Parcial per a la professió habitual: Ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment per a l’esmentada professió.Total per a la professió habitual: Inhabilita el treballador per a la seva professió habitual, però es pot dedicar a una altra de diferent.Absoluta per a qualsevol feina: Inhabilita el treballador  per a qualsevol professió o ofici.Gran invalidesa: Quan el treballador amb incapacitat permanent necessita l’assistència d’una altra persona per poder desenvolupar les accions més bàsiques de la vida.
Requisits:Depenent del grau d’incapacitat, s’exigeixen uns requisits generals i de cotització. Si la incapacitat deriva d’un accident, ja sigui laboral o no, o d’una malaltia professional, no s’exigeixen cotitzacions prèvies.

Pots consultar tota la informació detallada a aquest tràmit seguint el següent enllaç: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45982?changeLanguage=ca

Skip to content