Productes sanitaris i de suport: inclou ulleres, cadires de rodes i pròtesi

Tributen al 4% a la venda de pròtesi, órtesis i implants interns per a persones amb discapacitat. Tributen al 10% els productes que detallem en l'article.

Productes sanitaris i de suport: inclou ulleres, cadires de rodes i pròtesi

Tributen al 4% a la venda de pròtesi, órtesis i implants interns per a persones amb discapacitat. Tributen al 10% els següents béns:

 • Les ulleres, muntures per a ulleres graduades, lents de contacte graduades i els productes necessaris per al seu ús, cura i manteniment.
 • Dispositius de punció, dispositius de lectura automàtica del nivell de glucosa, dispositius d’administració d’insulina i altres aparells per a l’autocontrol i tractament de la diabetis.
 • Dispositius per a l’autocontrol dels cossos cetònics i de la coagulació sanguínia i altres dispositius d’autocontrol i tractament de malalties incapacitants com els sistemes d’infusió de morfina i medicaments oncològics.
 • Bosses de recollida d’orina, absorbents d’incontinència i altres sistemes per a incontinència urinària i fecal, inclosos els sistemes d’irrigació.
 • Pròtesi, órtesis, ortoprótesis i implants quirúrgics, en particular els previstos al Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, incloent els seus components i accessoris.
 • Les cànules de traqueotomia i laringectomia.
 • Cadires terapèutiques i de rodes, així com els coixins entiesaras i arnesos per a l’ús de les mateixes, crosses, caminadors i grues per mobilitzar persones amb discapacitat.
 • Aparells i altres instrumental destinats a la reducció de lesions o malformacions internes, com suspensoris i peces de compressió per a varius.
 • Dispositius de tractament de diàlisi domiciliària i tractament respiratoris.
 • Els equips mèdics, aparells i altres instrumental, destinats a compensar un defecte o una incapacitat, que estiguin dissenyats per a ús personal i exclusiu de persones amb deficiència visual i auditiva.
 • Els productes de suport que estiguin dissenyats per a ús personal i exclusiu de persones amb deficiència física, mental, intel·lectual o sensorial. 
Skip to content