Política de privadesa

Responsable del tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:
Fundació Punt de Vista
NIF: G01730803
Domicili: C/Alcolea 137 2o 2a, 08014 Barcelona
Direcció de correu electrònic: hola@pdvista.org
Web: pdvista.org
Telèfon: 645821116
Inscrita al Registre Mercantil de Registre de les Fundacions de la Generalitat de Catalunya
En Fundació Punt de Vista, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem
compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.
La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents
usuaris que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades personals

Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles
establertes a tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu
electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.així com totes aquelles dades que voluntàriament ens
proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la
privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia
xarxa social.
La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No
obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als
principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

  • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a a través del formulari de contacte situat al web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per omplir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Enviar butlletins i newsletters sobre productes de Fundació Punt de Vista. Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les seves dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Contactar amb les persones interessades en ser sòcies de la fundació a través del formulari situat a la web, poden remetre per qualsevol medi electrònic comunicacions sobre les activitats que es porten a terme per la fundació. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la baixa del registre i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre l’uruari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o a aquells
prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.
No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se li
comunicaria a fi d’obtenir el seu consentiment.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi
hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada
correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol
modificació.

Dades de tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a Fundació Punt de Vista, garanteix que ha
obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment
per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests
camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la
informació.

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les
dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que
siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van
ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament
d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa
manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves
dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres c/Alcolea, 137 2n 2a – 08014 Barcelona
(Barcelona). E-mail: hola@pdvista.org
Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat
de control a www.aepd.es

Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14
anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable
detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació
d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a Fundació Punt de Vista per a
bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes socials

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a
les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els
servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la
lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en
compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa
social.
Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació
publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat
de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a
una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre
els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en
què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu
programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Skip to content