L’equip

  Equip de voluntaris

  • Pau Andaluz
  • Òscar Alpuente
  • Bernat Celaya
  • Toni Fernández
  • Pau Maragall
  • David Mar
  • Gabo Mattioli
  • Alba Mestres
  • Maria Petit

  Equip de professionals

  • Coord oftalmologia: Maria Mas
  • Coord optometria: Carol Camino
  • Atenció psicològica: Felipe Yagüe
  • Atenció social: Ainhoa Quesada

  Equip motor

  • Presidència: Gabo Mattioli
  • Secretaria: David Mar
  • Tresoreria: Òscar Alpuente
  • Comunicació: Maria Petit