L’equip

Equip de voluntaris

 • Pau Andaluz
 • Òscar Alpuente
 • Bernat Celaya
 • Toni Fernández
 • Pau Maragall
 • David Mar
 • Gabo Mattioli
 • Alba Mestres
 • Maria Petit

Equip de professionals

 • Coord oftalmologia: Maria Mas
 • Coord optometria: Carol Camino
 • Atenció psicològica: Felipe Yagüe
 • Atenció social: Ainhoa Quesada

Equip motor

 • Presidència: Gabo Mattioli
 • Secretaria: David Mar
 • Tresoreria: Òscar Alpuente
 • Comunicació: Maria Petit