Donació

Pot fer-nos una donació si ho dessitges per ajudar-nos a continuar col·laborant i investigant per la nostra causa :

Participant al nostre crowfunding per donar al proper congrés de l’American Academy of Ophtalmology amb el nostre premi Point of View 2020

Per transferencia al nostre compte bancari IBAN : ES50 3025 0005 8714 3331 0112

O ens podeu fer una aportació personal :